Inhoudsopgave
'ERP in bedrijf'


Voorwoord
Inleiding

  Deel 1 Aspecten van ERP pakketten en hun leveranciers  1 Introductie tot ERP systemen  17
1.1 Wat is ERP?  17
1.2 Voordelen vanuit ERP gezien  17
1.3 Voordelen vanuit de business gezien  21
1.4 Conclusie  25

2 Ontwikkelingen in software  27
2.1 Van maatwerk systemen naar standaardpakketten  27
  2.1.1 Korte terugblik op de karakteristiek van veel
         applicatiesystemen  27
  2.1.2 Verbeteringen worden in gang gezet  29
  2.1.3 Een toenemend gebruik van standaardpakketten  31
  2.1.4 Voordelen en nadelen standaardsoftwarepakketten  33
2.2 Ontwikkelingen in standaardpakketten   37
  2.2.1 Het tijdperk van de “5e generatie” pakketten:
         client/server ERP   37
  2.2.2 Ontwikkelingen in logistieke en productieplannings-
         systemen  47
  2.2.3 ERP/geÔntegreerde pakketten versus “Best of Breed”  57

3 De spelers in het ERP veld  67
3.1 De grote 4: de BOPS (Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP)  67
  3.1.1 Inleiding bij dit hoofdstuk  67
  3.1.2 De markt  71
  3.1.3 Functionaliteit  75
  3.1.4 Technologie, architectuur  89
  3.1.5 Implementatiegemak  91
  3.1.6 Kosten  93
  3.1.7 ContinuÔteit  95
  3.1.8 Conclusie  97
3.2 ‘Best of breed’ en de ontwikkeling naar componenten  99
3.3 Invloed van techniek  105
3.4 Branchefocus  113
  3.4.1 Branchekennis  113
  3.4.2 Branches als focus  115
  3.4.3 Omvang als focus  117
3.5 Industry Solutions  119
  3.5.1 Industry Solutions van BOPS  121
  3.5.2 ‘Best of Breed’  123
3.6 Overnames en allianties  125
3.7 Kosten aspecten  129
  3.7.1 De initiŽle investering  129
  3.7.2 Een model voor de totale implementatiekosten  133
  3.7.3 Total Cost of Ownership  137
3.8 Implementatietools  139
  3.8.1 Inleiding  139
  3.8.2 Baan: Dynamic Enterprise Modeller (DEM)  139
  3.8.3 SAP: ASAP Implementation Assistant  145
  3.8.4 Conclusie en de overige BOPS  147
3.9 ERP: te veel of te weinig functionaliteit?  149
  3.9.1 Dilemma: te zwaar of te licht  149
  3.9.2 Maatwerk  153
  3.9.3 Upgrades van het ERP pakket  153

  Deel 2 De weg naar een passend en goed functionerend ERP pakket  4 Fasen van het selectie- en implementatieproces  159
4.1 Het selecteren van een ERP pakket  159
  4.1.1 Inleiding  159
  4.1.2 Het project “pakketselectie”  163
  4.1.3 De longlist fase   169
  4.1.4 De shortlist fase  169
4.2 De implementatie van het ERP pakket  175
  4.2.1 Een integrale aanpak: voorwaarde voor succes  177
  4.2.2 De implementatie  179
  4.2.3 De ‘Conceive’ fase  187
  4.2.4 De ‘Design/Build’ fase   195
  4.2.5 De ‘Develop’ fase  201
  4.2.6 De ‘Deploy’ fase  205
  4.2.7 De ‘Evaluate/Support’ fase  209

5 Management van het selectie- en implementatieproces  213
5.1 Projectmanagement  213
  5.1.1 Inleiding  213
  5.1.2 Aanpak van goed projectmanagement  213
  5.1.3 De karakteristieken van een goede projectleider  217
  5.1.4 De voorbereiding van het project  217
  5.1.5 Het opstarten van het project  223
  5.1.6 Scope  223
  5.1.7 Het identificeren van risico’s bij ERP projecten  225
  5.1.8 Het managen van de sponsor  227
  5.1.9 Communicatie met belanghebbenden (‘stakeholders’)  227
  5.1.10 Op het juiste pad blijven  229
  5.1.11 Evalueren en coachen van projectmedewerkers  229
  5.1.12 Inpakken en overdragen  231
5.2 Plateauplanning  231
  5.2.1 Een berg beklimmen  231
  5.2.2 Een plateau  233
  5.2.3 Het tijdpad  235
  5.2.4 Het afbakenen van plateaus  237
  5.2.5 Beperkingen van een plateauplan  239
5.3 De integrale benadering  239
  5.3.1 Het belang van een integrale aanpak   239
  5.3.2 ERP-implementatie als veranderingsproces  241
  5.3.3 Opbouwen commitment voor de gewenste situatie  243
  5.3.4 Invulling aan de integrale aanpak: verander-
        management, communicatie en opleiding  245
  5.3.5 Conclusie integrale aanpak  253

6 Het beheer van het ERP systeem  255
6.1 Inleiding  255
6.2 Definitie en realisatie van de beheerorganisatie  257
  6.2.1 Stap 1: Bepalen uitgangspunten  259
  6.2.2 Stap 2: Vaststellen beheerobjecten en -activiteiten  263
  6.2.3 Stap 3: Vaststellen beheerpartijen en -verantwoor-
                     delijkheden  265
  6.2.4 Stap 4: Definitie van noodzakelijke procedures,
                     expertise, tools en documentatie  267
  6.2.5 Stap 5: Realisatieplanning  271
6.3 Conclusie  271

7 Kosten en baten  273
7.1 ‘Total Cost of Ownership’ in de selectiefase  273
7.2 De implementatiekosten  275
7.3 De baten  277
  7.3.1 IT voordelen  277
  7.3.2 Business voordelen  279

  Deel 3 Cases  8 Cases  285
8.1 De selectie van ERP ter realisatie van een efficiŽntie
      doelstelling  286
8.2 Universiteit Utrecht gaat geÔntegreerd  292
8.3 SAP R/3-implementatie bij Energie Noord West  297
8.4 Centrale sturing versus decentrale autonomie bij
      NS/Infra Services  303
8.5 Workflow Management: is er eigenlijk wel een verschil
      met ERP?  310
8.6 The use of Baan DEM at Philips Semiconductors  313

Index  318


Voorwoord - Inhoudsopgave - Inleiding - Index